Το καλάθι μου

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.
ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}

 

1. Προοίμιο

Ο παρών δικτυακός τόπος αποτελεί το  ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και διάθεσης μέσω του διαδικτύου των προϊόντων της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΙΔΑΝΟΣ – ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ΑΚΡΑΝΙ - ΗΡΙΔΑΝΟΣ – ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην περιοχή Ασφενδιού της Κω, στην Ελλάδα. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σάς καλούμε να συμβουλευτείτε το παρόν κείμενο, μέσω του οποίου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν συναλλάσσεστε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τις πρότυπες σελίδες (φόρμες).

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε, για ποιον σκοπό, ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας που κάνουμε και για πόσο χρονικό διάστημα τα τηρούμε.

 

Σκοπός επεξεργασίας

Προσωπικά δεδομένα

που επιλέγουμε

Νομική Βάση

επεξεργασίας

Περίοδος τήρησης

των προσωπικών δεδομένων

1

Παρουσίαση και προβολή των

προϊόντων της Εταιρείας,

εύρυθμη λειτουργία του

παρόντος δικτυακού τόπου

Διεύθυνση πρωτοκόλλου internet (IP),

cookies, μεταδεδομένα: λεπτομέρειες

σχετικά με τη συσκευή, το φυλλομετρητή

(browser) και το λειτουργικό σας σύστημα

Hεπεξεργασία είναι απαραίτητη

για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτηση

του Υποκειμένου στο προσυμβατικό

στάδιο (αρ. 6 παρ. 1 περ. β εδ. β ΓΚΠΔ)

Τα δεδομένα τηρούνται κατά τη

διάρκεια της επίσκεψής σας  στην

ιστοσελίδα μας, εκτός από τα

προσωπικά σας δεδομένα που

αποθηκεύονται στα cookies

σύμφωνα με όσα ορίζονται

στη σχετική Πολιτική

2 Πώληση των προϊόντων της Εταιρείας

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),

 διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση

αποστολής του προϊόντος, τηλέφωνο

επικοινωνίας, στοιχεία κάρτας-

δεδομένα απαραίτητα για την πληρωμή

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη

για τη λήψη μέτρων στο προσυμβατικό

στάδιο ή για την εκτέλεση της

σύμβασης πώλησης (αρ. 6 παρ. 1 περ. β ΓΚΠΔ).

20 έτη βάσει της φορολογικής νομοθεσίας.
3

Διαχείριση ερωτημάτων και

αιτημάτων που υποβάλλονται

από τους επισκέπτες του

ιστοτόπου μέσω της πρότυπης

σελίδας (φόρμας) επικοινωνίας

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό

δεδομένο ενδέχεται να καταχωρίσει

ο χρήστης στο πεδίο του μηνύματος

που εμπεριέχεται στη φόρμα επικοινωνίας

Η νομική βάση της επεξεργασίας εξαρτάται

από τη φύση του εκάστοτε ερωτήματος- αιτήματος

. Εφόσον υποβάλλεται ερώτημα από κάποιον

πελάτη, νομική βάση είναι η εκτέλεση της μεταξύ

μας σύμβασης (αρ. 6 παρ. 1 περ. β, εδ. α’ ΓΚΠΔ).

Εφόσον υποβάλλεται ερώτημα από υποψήφιο

πελάτη, νομική βάση είναι η λήψη μέτρων στο

προσυμβατικό στάδιο (αρ. 6 παρ. 1 περ. β,

εδ. β’ ΓΚΠΔ). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

νομική βάση της επεξεργασίας είναι η

εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων που

επιδιώκει η Εταιρεία (αρ. 6 παρ. 1 περ

. στ ΓΚΠΔ): η εξυπηρέτηση των χρηστών και των επισκεπτών.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

μέχρι να ικανοποιήσουμε πλήρως το

αίτημά σας. Εάν το αίτημα από τη

φύση του συνδέεται με κάποια νομική

αξίωση, τότε ο χρόνος τήρησης των

προσωπικών σας δεδομένων θα

καθοριστεί από τη σχετική νομοθεσία.

4

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη

Όνομα, επώνυμο,  διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (email), προσωπικός κωδικός

χρήστη (user account password), λοιπές

πληροφορίες που αποθηκεύει ο χρήστης στο

λογαριασμό του (π.χ. «αγαπημένα» προϊόντα).

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δημιουργηθεί

μέσω «Facebook», συλλέγονται το όνομα του

χρήστη στην εν λόγω πλατφόρμα, η διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη

πληροφορία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική της «Facebook».

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη

για τη λήψη μέτρων στο προσυμβατικό

στάδιο ή για την εκτέλεση της

σύμβασης πώλησης (αρ. 6 παρ.

1 περ. β ΓΚΠΔ).

Διατηρούμε τα προσωπικά

σας δεδομένα μέχρι να

διαγράψετε τον λογαριασμό σας.

5 Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η συγκατάθεση του Υποκειμένου

(αρ. 6 παρ. 1 περ. α ΓΚΠΔ).

Διατηρούμε τα προσωπικά σας

δεδομένα για έξι (6) μήνες από

την απεγγραφή σας- ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

3. Σε ποιους γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

  1. Η Εταιρεία μας δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:
  2. Σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας,
  3. Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της Εταιρείας μας όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, πάροχοι προϊόντων/υπηρεσιών ανάλυσης της λειτουργίας ιστοσελίδων, εταιρείες διοικητικής υποστήριξης, εταιρείες marketing, λογιστές, δικηγόροι,
  4. Σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας παράσχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως, ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, εταιρείες ταχυμεταφορών,
  5. Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

4. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

4.1 Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η νομοθεσία σάς παρέχει τα εξής δικαιώματα:

4.1.1 Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας        δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να μας ζητάτε να σας χορηγήσουμε αντίγραφα.

4.1.2 Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε δικαίωμα να ζητάτε από εμάς τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας.

4.1.3 Δικαίωμα διαγραφής:έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

4.1.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

4.1.5 Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας μας.

4.1.6 Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (machine-readable format) ανάλογα με την εφαρμογή επεξεργασίας (pdf, xlsx, docx, html, tiff), υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 20 ΓΚΠΔ.

 4.1.7 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: στις περιπτώσεις που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα πριν την ανάκληση δεν θίγεται.

4.1.8  Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή: εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της εθνικής εποπτικής Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα (τηλ: +30-210 6475600, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr.)

5. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημα άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων ή να διατυπώσετε κάποιο ερώτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρείας μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@koswinery.gr

6. Τροποποιήσεις

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσης θα ισχύει με την ανάρτησή της στον παρόντα δικτυακό τόπο. Σας καλούμε να ανατρέχετε τακτικά στο παρόν έγγραφο, προκειμένου να είστε βέβαιοι/ες ότι έχετε υπ’ όψιν σας την πιο πρόσφατη έκδοσή του.