Το καλάθι μου

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.
ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}

Πoλιτική για το πρόγραμμα τύπου «COOKIES»

1.1 Γενικά

O δικτυακός τόπος της Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΡΙΔΑΝΟΣ – ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ΑΚΡΑΝΙ-ΗΡΙΔΑΝΟΣ – ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»),που εδρεύει στην περιοχή Μινιέρα της Κω, στην Ελλάδα χρησιμοποιεί λογισμικό τύπου «Cookies» (πρόγραμμα – «κέρασμα») τηρώντας την κείμενη νομοθεσία. Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν αυτός επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.

Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού  τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν επιτρέπουν τη συλλογή  πληροφοριών που ταυτοποιούν τους χρήστες ούτε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο από τον υπολογιστή των χρηστών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

1.2 Ποια «Cookies» χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία

Ο δικτυακός τόποςτης Εταιρείας, όπως και όλες οι ιστοσελίδες, χρησιμοποιούν «cookies», προκειμένου να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο τους χρήστες. Παρακάτω αναλύονται οι τέσσερις κατηγορίες αρχείων «cookies” που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο:

Α)   Αναγκαία

Τα απαραίτητα Cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Β)   Προτίμησης

Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να «θυμάται» πληροφορίες που μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας της ή παρουσίασης των πληροφοριών (π.χ. προτιμώμενη γλώσσα ή περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης).

Γ)    Στατιστικά

Τα  Cookies στατιστικών βοηθούν να  καταστεί σαφές πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Δ)   Εμπορικής Προώθησης

Τα Cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της δραστηριότητας των επισκεπτών ενός ιστοτόπου, με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι σχετικές και ελκυστικές για αυτούς (τους επισκέπτες) και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα ακόλουθα cookies:

Α.    Αναγκαία

ONOMA

(Cookie Name)

ΠΗΓΗ

(Source)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΟΥ

(Cookie Purpose Description)

ΛΗΞΗ

(Εxpiry)    

_akrani_gr_session https://www.ktimakrani.gr/    Συνεδρίας 
GDPRCookieConsent https://www.ktimakrani.gr/    12 μήνες
_cfduid gy.digital   29 ημέρες

1.3 Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των «Cookies»

Τα «μενού» των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Οι χρήστες έχουν μέσω του φυλλομετρητή τους τη δυνατότητα να επιτρέπουν την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιούν / διαγράφουν τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιούνται κάθε φορά που επισκέπτονται δικτυακούς τόπους όπου λειτουργούν  «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων «Cookies» στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπ’ όψιν, ότι, σε περίπτωση που απορρίψει ή απενεργοποιήσει τα Cookies του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να απολεσθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα «Cookie» ή μια κατηγορία «Cookies», δεν διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη, τροποποιώντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

2. Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα δικτυακότόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

3. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον ΥΠΔ της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@koswinery.gr