Το καλάθι μου

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.
ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}

Τρόποι Πληρωμής / Τρόποι Αποστολής / Πολιτική Αποστολών

Σύμβαση Πώλησης – Διαθεσιμότητα – Αποστολή / Παράδοση των Προϊόντων και Μέθοδοι Πληρωμής   

Για την αγορά ενός προϊόντος ο Αγοραστής δύναται να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη ή να προχωρήσει σε μεμονωμένη αγορά άνευ εγγραφής. Τα προσωπικά δεδομένα που η Πωλήτρια συλλέγει δια του λογαριασμού αυτού θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης των Προϊόντων και η επεξεργασία τους διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η προσθήκη Προϊόντων στο “καλάθι αγορών” συνιστά απλή προπαρασκευαστική πράξη και δεν αποτελεί πρόταση προς σύναψη σύμβασης. Η πρόταση προς σύναψη της σύμβασης πώλησης πραγματοποιείται με την αποστολή-επιβεβαίωση της παραγγελίας στον διακομιστή της Πωλήτριας, αφού έχει επιλεγεί από τον Αγοραστή ο τρόπος παράδοσης των Προϊόντων.

Η σύμβαση της πώλησης καταρτίζεται μόνον με την αποστολή στον διακομιστή - εξυπηρετητή από τον οποίο εξυπηρετείται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Αγοραστή μηνύματος επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας των προϊόντων και της προετοιμασίας για την αποστολή τους, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο Αγοραστής.

Με την κατάρτιση της σύμβασης κατά τα ανωτέρω, η Πωλήτρια υποχρεούται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που διέπουν το χρόνο και τρόπο παράδοσης των Προϊόντων να καταστήσει αυτά διαθέσιμα προς παράδοση στον Αγοραστή.

Η Πωλήτρια δικαιούται να μην συνάψει σύμβαση πώλησης με τον Αγοραστή, έπειτα από λήψη παραγγελίας στην οποία ο τελευταίος με δήλωσή του γραπτή έχει επιφυλαχθεί για την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, καθολικά ή αναφορικά με διατάξεις - τμήματα αυτής.

Η ανάρτηση ενός Προϊόντος προς πώληση συνεπάγεται την άμεση διαθεσιμότητα αυτού ή τη δυνατότητα διάθεσής του εντός προαιρετικά αναγραφόμενου ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που ανυπαιτίως η Πωλήτρια αδυνατεί να διαθέσει προς πώληση κάποιο από τα Προϊόντα που είναι αναρτημένα στο Κατάστημα, υποχρεούται να ενημερώνει με σχετική αναγραφή τους Αγοραστές και σε περίπτωση ήδη υφιστάμενης σύμβασης πώλησης, δηλαδή επιγενόμενης ανυπαίτιας αδυναμίας διάθεσης των Προϊόντων, ο Αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, πίστωσης ή επιστροφής του τιμήματος.

Ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει τον τρόπο εξόφλησης του αντιτίμου αγοράς των Προϊόντων:

Είτε τοις μετρητοίς με αντικαταβολή, για παραλαβή των Προϊόντων από κατάστημα της Πωλήτριας

Είτε τοις μετρητοίς με αντικαταβολή, για παραλαβή των Προϊόντων από ταχυμεταφορέα

Είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Πωλήτριας που γνωστοποιείται στον Αγοραστή κατά την αποστολή – επιβεβαίωση της παραγγελίας – αγοράς των Προϊόντων, και σε κάθε περίπτωση είναι οι (IBAN):

PIRAEUS BANK - GR33 0172 7070 0057 0701 3269 879 - PIRBGRAA

ALPHA BANK - GR23 0140 7810 7810 0200 2007 236 - CRBAGRAA

Είτε μέσω πιστωτικής κάρτας

Είτε μέσω PayPal, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αφορούν σε πληρωμές μέσω PayPal [βλ.σχετικά στην ιστοσελίδα της PayPal,   https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/legalhub-full ]   

Σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου πληρωμής την αντικαταβολή, ο Αγοραστής με την παραλαβή των Προϊόντων από κατάστημα της Πωλήτριας, οφείλει να εξοφλήσει την συμφωνημένη αξία αγοράς, άλλως η Πωλήτρια δεν υποχρεούται να τα παραδώσει, ούτε να πιστώσει το τίμημα.

Σε περίπτωση συμφωνίας για πίστωση του τιμήματος, ειδικότεροι όροι θα τυγχάνουν εφαρμογής, κατά νεότερη συμφωνία των μερών. Η Πωλήτρια κατ' αρχήν δεν συμφωνεί ούτε αποδέχεται την πώληση Προϊόντων επί πιστώσει. Ειδικότερη συμφωνία των μερών δεν αποκλείεται.

Σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Πωλήτριας, ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Πωλήτρια δια αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - info@ktimakrani.gr-  ή τηλεομοιοτυπίας (φαξ, 224269622) την καταχώριση της εντολής πληρωμής δια ηλεκτρονικής τραπεζικής ή την απευθείας κατάθεση σε υποκατάστημα τράπεζας.       

Η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται διαμέσου λογισμικού ηλεκτρονικής τραπεζικής χρηματοπιστωτικού φορέα (τράπεζας) και η Πωλήτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τη λειτουργία και την ασφάλεια του λογισμικού αυτού. Κατά τη συναλλαγή ο Αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται ότι συναλλάσσεται απευθείας με την Τράπεζα και η Πωλήτρια δεν έχει καμία επιρροή και επέμβαση, ούτε θα μπορούσε να έχει, σε όλη τη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων χρέωσης πιστωτικής – χρεωστικής – προπληρωμής κάρτας του Αγοραστή. Για κάθε ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του διαδικτυακού συστήματος πληρωμών ο Αγοραστής συμφωνεί και αποδέχεται να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον στην τράπεζα που παρέχει το σύστημα αυτό ως μέσο πληρωμής.

Για κάθε ζημία και βλάβη που ενδεχομένως υποστεί ο Αγοραστής εξαιτίας της χρήσης του λογισμικού χρηματοπιστωτικού φορέα ή εξαιτίας κακόβουλου λογισμικού που έχει εγκατασταθεί με ή χωρίς τη βούλησή του στο σύστημά του, η Πωλήτρια συμφωνείται ρητά ότι δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε ο Αγοραστής έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά της Πωλήτριας εξ αυτής της αιτίας.

Η Πωλήτρια δεν αποθηκεύει ούτε θα ζητήσει ποτέ να αποθηκεύσει δεδομένα πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Αγοραστή, είτε μέσω του προφίλ-λογαριασμού χρήστη, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του διαδικτύου. Ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωρίζει το ανωτέρω και να προστατεύεται από κάθε ενέργεια τρίτου που ενδεχομένως σφετεριζόμενος μη νόμιμα τα διακριτικά γνωρίσματα της Πωλήτριας ενδέχεται με οποιοδήποτε μέσο, αυτοματοποιημένο ή μη, ενεργητικής ή παθητικής ενεργοποίησης, του κακόβουλου λογισμικού συμπεριλαμβανόμενου, να απαιτήσει πρόσβαση σε δεδομένα πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών του Αγοραστή και κωδικούς ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση η Πωλήτρια θα αποστείλει και θα παραδώσει τα πωληθέντα  Προϊόντα στον συμφωνημένο χρόνο όχι με την καταχώρηση της εντολής εμβάσματος – μεταφοράς χρημάτων, αλλά από την πραγματική πίστωση στο λογαριασμό της της αξίας τους.

Ο Αγοραστής επιλέγει κατά τη αποστολή της παραγγελίας τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής των  Προϊόντων: (α) είτε από κάποιο από τα κατάστημα της Πωλήτριας, είτε (β) με αποστολή στη διεύθυνση που θα υποδείξει στην Πωλήτρια κατά τη αποστολή της παραγγελίας.

Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών από τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης τα Προϊόντα που θα έχει αγοράσει, αφού έχει καταβάλλει το αντίτιμο αγοράς τους, από τα καταστήματα της Πωλήτριας. Άλλως καθίσταται υπερήμερος και φέρει τον κίνδυνο καταστροφής τους. Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ως τρόπος εξόφλησης η αντικαταβολή, η Πωλήτρια παρελθούσης της ως άνω προθεσμίας δεν υποχρεούται να φυλάσσει τα Προϊόντα για λογαριασμό του Αγοραστή, έχει δε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, χωρίς να αποκλείεται η αποζήτηση από τον Αγοραστή κάθε θετικής ζημίας που αυτή υπέστη για την προμήθεια των Προϊόντων. 

Η Πωλήτρια αναλαμβάνει στην (β) ως άνω περίπτωση να μεταφέρει και να παραδώσει τα Προϊόντα στη διεύθυνση αυτή με δικό της μεταφορικό μέσο ή τρίτο συνεργαζόμενο φορέα (επιχείρηση ταχυμεταφορών). Τα Προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο της Πωλήτριας και ο Αγοραστής συμφωνεί και αναλαμβάνει το κόστος της μεταφοράς, όπως αυτό αναλυτικά ορίζεται και γνωστοποιείται κατά την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του στην Πωλήτρια.

Το κόστος μεταφοράς αποτελεί μέρος του συνολικού αντιτίμου – αξίας των προς πώληση Προϊόντων και η μη καταβολή του συνιστά μη εξόφληση της Πωλήτριας, της τελευταίας δικαιούμενης εξ αυτής της αιτίας να οχλήσει τον Αγοραστή να παραλάβει σε δήλη ημερομηνία τα πωληθέντα Προϊόντα από τα καταστήματά της. Σε περίπτωση άρνησης του Αγοραστή να παραλάβει τα Προϊόντα καθίσταται υπερήμερος και φέρει τον κίνδυνο της καταστροφής τους.

Πριν από την αποστολή των Προϊόντων η Πωλήτρια μπορεί να επικοινωνεί με τον Αγοραστή ακόμα και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος ο Αγοραστής έχει διαθέσει στην Πωλήτρια προς επεξεργασία, για να συμφωνηθούν ειδικότερα η ακριβής ώρα και ο τόπος της παράδοσης – παραλαβής. 

Σε περίπτωση που η διεύθυνση παράδοσης των Προϊόντων είναι εσφαλμένη, ή για οποιονδήποτε λόγο η παράδοση και παραλαβή τους δεν πραγματοποιηθεί για λόγους που δεν βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής της Πωλήτριας και σε κάθε περίπτωση χωρίς δική της υπαιτιότητα, ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί ότι θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετο κόστος σε κάθε επόμενη απόπειρα παράδοσης των Προϊόντων.

Η παραλαβή των Προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή από τρίτο πρόσωπο που ο ίδιος έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και γνωστοποιήσει στην Πωλήτρια. Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι πλήρως ικανό προς δικαιοπραξία (ενήλικος).

Ο Αγοραστής ή τρίτο από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οφείλει κατά τη στιγμή της παράδοσης να ελέγξει τα προς παραλαβή Προϊόντα για εξωτερικά ελαττώματα ή άλλες εμφανείς φθορές.

Η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν έχει καμία αξίωση εναντίον της, για κάθε φθορά της περιουσίας του, ζημία, βλάβη σωματική ή απώλεια ζωής του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου υπ' αυτού προστιθέντος προσώπου, ήθελε συμβεί εξαιτίας της χρήσης των Προϊόντων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης υπαιτιότητας ή μη του Αγοραστή ή κάθε τρίτου παθόντα ως προς την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος.

Η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει, ούτε υποχρεούται, ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση ή εξασφάλιση σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό αγοράς, τον τρόπο χρήσης των Προϊόντων, που εναπόκειται αποκλειστικά και μόνον στη διακριτική ευχέρεια του Αγοραστή και αποκλειστικά και μόνον στη δική του σφαίρα επιλογής.